تیتر ۲۰

بسته مانع‌زدایی از تولید در دبیرخانه ستاد اقتصادی دولت نهایی شد

تهران- ایرنا- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بسته پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید در دبیرخانه ستاد اقتصادی دولت با نظر دستگاه‌های مختلف بررسی و نهایی شد و امیدواریم به‌زودی در این ستاد نیز به تایید نهایی برسد.

کلیدواژه: دولت