تیتر ۲۰

زلزله عامل احتمالی ریزش کوه در منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال‌‌/۱۵۰۰ دستگاه‌ ناوگان داخلی وارد شبکه ریلی می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: کسانی که شرکت راه‌آهن سال‌ها در اختیار فکر و عقیده آنها بوده است، سال‌ها راه‌آهن را در رکود نگه داشتند و حتی برای یک پیچ ساده، راه‌آهن را به خارج کشور وابسته نگه داشتند.

کلیدواژه: زلزله