تیتر ۲۰

لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد

ایسنا نوشت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده که پیش از این در مجلس تصویب شده و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.

کلیدواژه: مالیات