تیتر ۲۰

معاملات قراردادهای اختیار معامله بانک صادرات آغاز شد

دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام بانک صادرات ایران در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد.

کلیدواژه: