تیتر ۲۰

فریاد هزاران شهروند فرانسوی؛ اسرائیل قاتل است +عکس

هزاران شهروند شهرهای مختلف فرانسه با برپایی تظاهرات حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و انزجار از رژیم صهیونیستی ابراز داشتند.

کلیدواژه: عکس