تیتر ۲۰

پس از یک فصل بدون جام/ شروط دردناک رئال؛ زیدان زیر بار می رود؟

فلورنتینو پرز رئیس رئال به زودی با زیدان ملاقات می کند و برای ادامه کار او شروطی را مطرح خواهد کرد.

کلیدواژه: