تیتر ۲۰

بازگشت مرد خبرساز در قامت مشاور فنی؛/ فیروز کریمی: ده سال است از فوتبال متنفرم

انتخاب فیروز کریمی به عنوان مشاورفنی تراکتور تبریز از اخبار عجیب آخر هفته‌ای بود که به پایان رسید.

کلیدواژه: فوتبال