تیتر ۲۰

آنطور که گفته می شود هیچ چیز ساده نیست؛/ هفت خان سپاهان برای شکست پرسپولیس 

پیروزی 5 بر یک مقابل مس رفسنجان بار دیگر شرایط سپاهان را نسبت به پرسپولیس در موقعیت بهتری قرار داده است.

کلیدواژه: پرسپولیس