تیتر ۲۰

جایی برای اثبات هوش مربیگری؛ / یحیی و مجتبی؛ این نبرد اول شرلوک و واتسون است

روز آینده بار دیگر شاهد تقابل دو مربی‌ای خواهیم بود که در ابتدای این کار پرچالش نامشان به نام هم گره خورده بود.  

کلیدواژه: