تیتر ۲۰

اصلاح طلبان دست به دامن یک محکوم امنیتی شدند

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت:اگر تاجزاده تائید شود، نفر اول جبهه اصلاحات را ایشان می‌دانم و معتقدم سبد رأی خوبی هم دارد.

کلیدواژه: اصلاح طلبان