تیتر ۲۰

حمایت آلمان از متهمین مرتبط به شبکه نفاق+ فیلم

دولت آلمان در اقدامی مداخله‌جویانه از تروریست وابسته به شبکه نفاق حمایت کرد.

کلیدواژه: