تیتر ۲۰

حقوقدانان شورای نگهبان هیچ دستوری از رئیس قوه قضاییه نمی‌گیرند

ایلنا نوشت: عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: حقوقدانان شورای نگهبان هیچ دستوری از رئیس قوه قضاییه نمی‌گیرند برای همین هم هیچ معذوریتی برای بررسی صلاحیت وی ندارند.

کلیدواژه: