تیتر ۲۰

ناکارآمدی دولت باعث اعتراض فرهنگیان و کشاورزان شده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: نمایندگان هر روز باید پاسخ مردمی را بدهند که به علت ناکارآمدی مسئولان دولتی با مشکل مواجه هستند.

کلیدواژه: فرهنگیان دولت