تیتر ۲۰

اعلام وصول طرح الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات استکبار جهانی در کتب درسی

عضو هیات رئیسه مجلس طرح الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات استکبار جهانی در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها را اعلام وصول کرد.

کلیدواژه: دولت