تیتر ۲۰

یادداشت| انتخابات 1400 و مقوله کارآمدی

«کارآمدی به عنوان مهمترین گمشده حکمرانی مطلوب در شرایط فعلی ایران، در غالب پژوهش های کاربردی روندشناسی انتخابات جاری به عنوان عنصر دولت‌ساز مطرح بوده است.»

کلیدواژه: انتخابات