تیتر ۲۰

بازدید فرمانده نیروی پدافند هوایی از پروژه‌های سپر و البرز

امیر صباحی فرد از پروژه‌های سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی این نیرو بازدید کرد.

کلیدواژه: البرز