تیتر ۲۰

امروز هم برق ۲۲مشترک بزرگ اداری پایتخت، قطع شد

همزمان با افزایش کم‌سابقه بار شبکه توزیع برق پایتخت و به دنبال اخطارهای داده شده به دستگاه‌های اجرایی، امروز برق ۲۲ مشترک بزرگ اداری در تهران که مصرف برق خود را کاهش ندادند، قطع شد.

کلیدواژه: