تیتر ۲۰

سخنگوی شرکت برق: شبکه برق، تحت فشار تولید ارز دیجیتال

مشترکان می‌توانند آسیب به وسایل برقی خود را از طریق برنامه موبایلی برق من، به اطلاع شرکت‌های برق برسانند و مستندات خود را بارگذاری کنند.

کلیدواژه: