تیتر ۲۰

بهبود نظام بانکی موجب توسعه تولید در کشور می‌شود

تهران- ایرنا- سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: ساختار نظام بانکی کشور نیاز به سازو کاری نوین دارد تا با اصلاح فرایند ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی مشکلات آنها رفع شود.

کلیدواژه: