تیتر ۲۰

جدول عصرگاهی خاموشی‌های احتمالی پایتخت منتشر شد

شرکت توزیع برق تهران بزرگ با انتشار جدولی جدید با عنوان جدول خاموشی های احتمالی عصرگاهی، برنامه زمان بندی خاموشی های امروز تهران را به روز کرد.

کلیدواژه: