تیتر ۲۰

روند «نیروگاه نسازی» دولت علت اصلی خاموشی‌های زودرس امسال/ نداشتن منابع بهانه وزارت نیرو است

دبیر کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه با افزایش مصرف برق راهی جز خاموشی‌ها نیست، گفت: روند نیروگاه نسازی از سوی وزارت نیرو و دولت علت مشکلات امروز است به طوری که حتی از اهداف برنامه ششم عقب هستیم.

کلیدواژه: دولت