تیتر ۲۰

زمین ۲۶۰ هزار واحد طرح ملی مسکن تامین شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تامین زمین برای ۲۶۰ هزار واحد طرح ملی مسکن خبر داد و گفت: در برخی جاها زمین داریم اما متقاضی برای این طرح نداریم.

کلیدواژه: مسکن