تیتر ۲۰

هشدار اتاق ایران در خصوص شعارهای پوپولیستی/لازمه بهبود معیشت چیست؟

در شرایطی که سبد هزینه‌های اساسی یک خانواده  ۴ نفره ماهانه حداقل ۶میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، شعارهای انتخاباتی معیشت محور می‌تواند به بروز پوپولیسم دامن بزند.

کلیدواژه: