تیتر ۲۰

بازار خودرو چه واکنشی به قیمت های جدید نشان داد؟

تسنیم نوشت: بازار خودرو نسبت به قیمتهای جدید خودروسازان واکنشی نداشته و هنوز قیمت خودروها در بازار تغییر چندانی پیدا نکرده است.

کلیدواژه: