تیتر ۲۰

واکنش سرد بازار به قیمت‌های جدید خودروسازان/ مشتری نیست

بازار خودرو نسبت به قیمتهای جدید خودروسازان واکنشی نداشته و هنوز قیمت خودروها در بازار تغییر چندانی پیدا نکرده است.

کلیدواژه: