تیتر ۲۰

موشک‌هایی که اسرائیل را ادب کرد

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: ناتوانی در جلوگیری از اصابت موشک‌های رزمندگان فلسطینی به تأسیسات حیاتی اسرائیلی‌ها، نگرانی بعدی اسرائیلی‌ها از اعتراضات، می‌تواند به آشوب در شهرهای فلسطین اشغالی بیانجامد.

کلیدواژه: