تیتر ۲۰

توئیت معنادار جهانگیری درباره سیدمحمد خاتمی و دوم خرداد

جهانگیری با اشاره به سالروز انتخابات دوم خرداد نوشت: دوم خرداد؛ سالگرد روزی است که روشن شد مردم خواستار تغییرند.

کلیدواژه: