تیتر ۲۰

تذکرات شفاهی| قطعی آب و برق در حال تبدیل شدن به مسئله امنیتی است

نماینده مردم شهریار در مجلس، با بیان اینکه سوءمدیریت مصرف انرژی در غرب تهران'>استان تهران و قطع مکرر آب و برق در حال تبدیل به مسئله حاد امنیتی است، گفت: مسئولان دولتی در این رابطه مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

کلیدواژه: