تیتر ۲۰

وقتی ایرانی‌ها دیکتاتور عراق را به گریه انداختند

ایسنا نوشت: نیروهای ایرانی حلقه محاصره خرمشهر را تنگ‌تر می‌کردند. کمربند آتشینی، خرمشهر را احاطه کرده بود. دقایق به‌کندی می‌گذشت. از آسمان آتش می‌بارید.

کلیدواژه: