تیتر ۲۰

چرا محمد گلریز هنگام واکسن زدن آواز خواند؟

میزان نوشت: خواننده قطعه ماندگار «این پیروزی خجسته باد» گفت: خدا را شکر هفته گذشته واکسن چینی کرونا را دریافت کردم و خوشبختانه هیچ عوارضی تا این لحظه شامل حالم نشده است.

کلیدواژه: