تیتر ۲۰

آمریکا از ترس چین و روسیه رزمایش برگزار می‌کند

بنابر گزارش منابع خبری قرار است ۲۵ هزار نیروی دریایی آمریکا در ۱۷ منطقه مختلف بزرگترین رزمایش دریایی تاریخی این کشور را برگزار کنند.

کلیدواژه: روسیه آمریکا