تیتر ۲۰

وام ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان فردا پرداخت می‌شود

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: فردا (یکشنبه) نوبت ششم وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان این صندوق پرداخت می‌شود.

کلیدواژه: