تیتر ۲۰

لوازم خانگی ۱۰ درصد گران شد

موسوی مجد از افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی ایرانی خبر داد.

کلیدواژه: