تیتر ۲۰

مردم از اجاره کارت ملی خود خودداری کنند

مرکزی'>بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست از اجاره کارت ملی به افراد سودجو،‌ به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.

کلیدواژه: