تیتر ۲۰

بهره‌وری در دولت روحانی به جایگاه ۱۶۰ دنیا سقوط کرد

مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران گفت:‌ در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی رتبه بهره‌وری انرژی کشور ما از صدوچهل‌و‌سومین کشور به صدوشصتمین کشور از بین ١۹٠ کشور نزول کرده است و باید دید رئیس جمهور آینده برای بهره‌وری چه برنامه‌ای دارد.

کلیدواژه: روحانی دولت