تیتر ۲۰

برنامه خرید تضمینی گندم و کلزا در استان تهران اعلام شد

فصل برداشت و خرید گندم و دانه های روغنی تهران'>استان تهران از اوایل خرداد ماه شروع و تا اواخر شهریور ماه در 11 مرکز خرید گندم و  2 مرکز خرید دانه روغنی کلزا انجام می شود.

کلیدواژه: