تیتر ۲۰

چراغ سبز دولت روسیه به صندوق ثروت ملی برای انباشت شمش طلا

صندوق ثروت ملی روسیه جهت تنوع بخشیدن به دارایی های خود با سرمایه گذاری در زمینه طلا چراغ سبز گرفت.

کلیدواژه: روسیه دولت