تیتر ۲۰

کمبود برق 1400 - 1 / برق هسته‌ای می توانست راهگشا باشد/ سایه شوم برجام برسر صنعت هسته‌ای کشور

کم کاری در افزایش ظرفیت برق هسته ای کشور بی تأثیر از برجام هسته ای نبوده و در حالی که وزارت نیرو در مذاکرات روزانه خود در سالهای پایانی دولت یازدهم و شروع دولت-دوازدهم'>دولت دوازدهم به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی در برق حرارتی بود،برق هسته ای با کم توجهی مواجه شد.

کلیدواژه: برجام