تیتر ۲۰

چرا تئاتر و سینما باز است، کنسرت‌های موسیقی نه؟

از یک سو نمی‌دانیم چرا ستاد ملی مبارزه با کرونا با انتقال اهالی موسیقی به گروه شغلی ۲ موافقت نمی‌کند تا بتوانند مانند تئاتری‌ها و سینمایی‌ها فعالیت‌شان را از سر بگیرند؟! و از سوی دیگر مشخص نیست با توجه به اهمیت آورده اقتصادی برای تهیه‌کنندگان و کنسرت...

کلیدواژه: سینما