تیتر ۲۰

برگزاری اختتامیه جایزه پژوهش سال سینما

اختتامیه چهارمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران به شکل مجازی برگزار می‌شود.

کلیدواژه: سینما