تیتر ۲۰

افرادی که واکسن کرونا تزریق می کنند ناقل کرونا ویروس نیستند (فیلم)

دکتر مینو محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و متخصص بیماری‌های عفونی: افرادی که کرونا'>واکسن کرونا تزریق می کنند ناقل کرونا ویروس نیستند و نیازی به قرنطینه ندارند.

کلیدواژه: واکسن کرونا کرونا