تیتر ۲۰

چرا ثبت روز قصه گویی در تقویم یک ضرورت است؟/ در صورت انتخاب درست، قصه در فضای مجازی هم جای خود را پیدا می‌کند

یک نویسنده معقتد است، بسیاری از فضاهای ادبیات کهن ما با قصه گویی آمیخته شده و عمدتاً بزرگان برای تربیت نسل‌ها از قصه‌گویی بهره می‌بردند و اگر تمام این عوامل موثر را کنار یکدیگر بگذاریم بحث قصه گویی به عنوان یک عنصر موثر و تربیت‌آفرینِ فرهنگی این ارز...

کلیدواژه: