تیتر ۲۰

 بزرگترین تابلوی «ونگوگ» پیدا شد

یک مجموعه‌دار آمریکایی بزرگترین تابلوی «ونسان ونگوگ» را که از مدت‌ها پیش مفقود شده بود، کشف کرد.

کلیدواژه: