تیتر ۲۰

۲ دوز واکسن برای مقابله با کرونای هندی کافی است

تحقیقات در انگلیس نشان می دهد دو دوز از واکسن های فعلی کووید۱۹ از جمله آسترازنکا در مقابل ابتلا به شاخه کرونا'>ویروس کرونای هندی کارآمد است.

کلیدواژه: کرونا