تیتر ۲۰

اپل در چین؛ بلندای سودآوری نماد سرمایه‌داری در سرزمین سانسور و نظارت

اپل ارزشمندترین کسب‌وکار دنیا را در خاک چین بنا کرده است و برای حفظ جایگاه خود نهایت همکاری را با دولت این کشور خواهد کرد.

کلیدواژه: