تیتر ۲۰

بزرگراه مجهز به فناوری شارژ القایی خودروی الکتریکی در ایتالیا ساخته می‌شود

با همکاری شرکت‌هایی مانند ایویکو، الکترئون و ABB در پروژه بین‌المللی «Arena del Futuro»، ایتالیا در چند سال آینده دارای اولین بزرگراه مجهز به شارژ القایی خودروی الکتریکی خواهد بود.

کلیدواژه: