تیتر ۲۰

آژانس حق دسترسی به دوربین‌های سازمان انرژی اتمی را ندارد

مجلس'>رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دسترسی به دوربین‌های سازمان انرژی اتمی را ندارد.

کلیدواژه: