تیتر ۲۰

تصویب کلیات لایحه نحوه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات

نمایندگان مردم در مجلس با کلیات لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب موافقت کردند.

کلیدواژه: