تیتر ۲۰

تمدید قرارداد سرمربی یاران طارمی/ کونسیسائو در پورتو می‌ماند

قرارداد سرمربی تیم پورتوی پرتغال تمدید می‌شود.

کلیدواژه: