تیتر ۲۰

خواهشا برق فدراسیون را قطع نکنید!/ شکست شطرنج‌بازان ایران در آسیا بخاطر قطعی برق

قطع ناگهانی برق شطرنج بازان ایران را در مسابقات آنلاین قهرمانی آسیا با مشکل مواجه کرد.

کلیدواژه: